Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » ZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA Dotyczy: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Modernizacja elewacji budynku Szko??y Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA Dotyczy: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Modernizacja elewacji budynku Szko??y Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57”.

1. Zamawiający - Urząd Miasta Leszna prowadzący postępowanie Wydział Edukacji, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożona została 1 oferta od:


Zakład Budowlany Michalak Sp. z o.o.
ul. Złotnicza 12, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 113.086,63 zł brutto
Termin wykonania robót: 50 dni kalendarzowych.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafa?? Pucal
Informację wprowadził: Rafa?? Pucal
Opublikowany dnia: 2015-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.