Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: ??Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych dr??g powiatowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego?.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: ??Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych dr??g powiatowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego?.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Miasto Leszno Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Biuro Projektów Unijnych informuje, iż w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty:

 

Dla części 1 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P  Łoniewo - Osieczna”

 

Oferta nr 2:  AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK Spółka Jawna

ul. Sulechowska 8 65-119 Zielona Góra

Cena ofertowa: 292.740,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 149.000,00/292.740,00 * 95 [pkt]= 48,35 pkt

Pktosw = 5 pkt

Łączna ilość punktów: 53,35 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 3: KFG sp. z o.o. sp. k.

ul. Wilczak 16A, 61-623 Poznań

Cena ofertowa: 149.000,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 149.000,00/149.000,00* 95 [pkt]= 95 pkt

Pktosw = 5 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

Oferta nr 4: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński

60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

Cena ofertowa: 228.780,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Niniejszy Wykonawca na podstawie art.  24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) został wykluczony
z przedmiotowego postępowania przetargowego z uwagi na fakt, iż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta niniejszego Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ww. ustawy uznana została za odrzuconą.

 

Dla części 2 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina Święciechowa)”

Oferta nr 1:  Firma Handlowo-Usługowa Urszula Król

ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno

Cena ofertowa: 196.800,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 196.800,00 /196.800,00 * 95 [pkt]= 95 pkt

Pktosw = 5pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 2:  AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK Spółka Jawna

ul. Sulechowska 8 65-119 Zielona Góra

Cena ofertowa: 319.800,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 196.800,00/319.800,00* 95 [pkt]= 58,46 pkt

Pktosw = 5pkt

Łączna ilość punktów: 63,46 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 3: KFG sp. z o.o. sp. k.

ul. Wilczak 16A, 61-623 Poznań

Cena ofertowa: 207.870,00zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 196.800,00/207.870,00* 95 [pkt]= 89,94 pkt

Pktosw = 5pkt

Łączna ilość punktów: 94,94 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 4: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński

60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

Cena ofertowa: 291.510,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Niniejszy Wykonawca na podstawie art.  24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) został wykluczony
z przedmiotowego postępowania przetargowego z uwagi na fakt, iż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta niniejszego Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ww. ustawy uznana została za odrzuconą.

 

Dla części 3 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4800P Dąbcze-Nowa Wieś-Kąkolewo” 

Oferta nr 1:  Firma Handlowo-Usługowa Urszula Król

ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno

Cena ofertowa: 56.580,00 zł  brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 56.580,00/56.580,00* 95 [pkt]= 95 pkt

Pktosw = 5pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 2:  AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK Spółka Jawna

ul. Sulechowska 8 65-119 Zielona Góra

Cena ofertowa: 156.210,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 56.580,00/156.210,00* 95 [pkt]= 34,41 pkt

Pktosw = 5pkt

Łączna ilość punktów: 39,41 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 3: KFG sp. z o.o. sp. k.

ul. Wilczak 16A, 61-623 Poznań

Cena ofertowa: 79.000,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Pktco = 56.580,00/79.000,00* 95 [pkt]= 68,04 pkt

Pktosw = 5pkt

Łączna ilość punktów: 73,04 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferta nr 4: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński

60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

Cena ofertowa: 119.310,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

Niniejszy Wykonawca na podstawie art.  24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) został wykluczony
z przedmiotowego postępowania przetargowego z uwagi na fakt, iż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta niniejszego Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ww. ustawy uznana została za odrzuconą.

 

W związku z powyższym Zamawiający – Miasto Leszno Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Biuro Projektów Unijnych, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), informuje, iż do realizacji przedmiotowego zamówienia zostali wybrani:

 

- dla części 1 przedmiotu zamówienia Wykonawca: KFG sp. z o.o. sp. k., ul. Wilczak 16A,
61-623 Poznań,
którego oferta spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach tj.: 100 pkt.

 

- dla części 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Urszula Król ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno, której oferta spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach tj.: 100 pkt.

 

- dla części 3 przedmiotu zamówienia Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Urszula Król ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno, której oferta spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach tj.: 100 pkt
 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2015-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.