Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/292/2005

Uchwa??a nr XXVIII/292/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/292
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVIII/292/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 952.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na lata 2006 - 2008 na zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:

            w roku 2006 - do kwoty 370.000,- zł

            w roku 2007 - do kwoty 370.000,- zł

            w roku 2008 - do kwoty 212.000,- zł

 

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi do końca 2008 roku z dochodów własnych gminy.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr XXVIII/292/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku
 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w kwocie 952.000 zł.

W budżecie miasta Leszna na rok 2005 Rada Miejska Leszna postanowiła wprowadzić dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – 2 autobusy marki Jelcz M 120 oraz Jelcz M081 MB. Kwota ujęta w budżecie 423.000,- zł przewidywała zakup autobusów w systemie ratalnym, o czym informował Radnych, przy debacie nad projektem budżetu, Prezydent Miasta Leszna.

Z analizy dokonanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie wynika,
że za zakupione 2 autobusy Zakład otrzyma z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w wysokości około 200.000,- zł. Kwota ta pokryje przewidywane opłaty trzeciego autobusu, który zostanie zakupiony w miesiącu wrześniu (przy założeniu, że 2 pierwsze autobusy zostaną zakupione  w miesiącu czerwcu).

            Rozliczenie planowanej spłaty rat za poszczególne autobusy przedstawia się następująco:

                                                         2005                 2006               2007               2008

(zakup 1.06.05)

- Jelcz M 120                 I rata           193.237,21

                        6 rat x 12.524,64 =    75.147,84       12 x 12.524,64    12 x 12.524,64      6 x 12.524,64

                                                      268.385,05         =  150.295,68   =    150.295,68        = 75.147,84            

(zakup 1.06.05)

                  

- Jelcz M081 MB           I rata            140.336,56

                        6 rat x 9.095,89 =      54.575,34       12 x 9.095,89       12 x 9.095,89      6 x 9.095,89

                                                      194.911,90         =  109.150,68   =    109.150,68        = 54.575,34        

 

(zakup 1.09.05)

- Jelcz M081 MB           I rata            140.336,56

                        3 rat x 9.095,89 =      27.287,67       12 x 9.095,89       12 x 9.095,89      9 x 9.095,89

                                                      167.624,23         =  109.150,68   =    109.150,68        =81.863,01

 

 

Razem:                                  630.921,18           368.597,04     368.597,04     211.586,19

 

Stąd należało przedstawić projekt uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne w następującej wysokości:

 

                        w roku 2006 do kwoty 370.000,- zł

                        w roku 2007 do kwoty 370.000,- zł

                        w roku 2008 do kwoty 212.000,- zł

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.