Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/291/2005

Uchwa??a nr XXVIII/291/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/291
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/291/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

1.     Przedszkola Miejskie

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2
  3. Szkoła Podstawowa Nr 9
  4. Bursa Międzyszkolna Nr 1
  5. Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych

w celu gromadzenia środków finansowych na prowadzenie żywienia w tych placówkach.

 

§ 2

 

Dochodami rachunków dochodów własnych są:

1.     wpływy z prowadzenia działalności z zakresu żywienia

  1. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

§ 3

 

Dochody przeznacza się na:

1.     koszty zakupu surowca do przyrządzania posiłków,

  1. koszty obsługi rachunku bankowego.
  2. koszty prowadzenia działalności z zakresu żywienia. 

§ 4

 

Dysponentem rachunku dochodów własnych jest kierownik jednostki budżetowej.

 

 

§ 5

 

Obsługę administracyjną, księgową i planowanie jednostkowe rachunku dochodów własnych jednostki wymienionej w § 1 pkt 1 prowadzi Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, a rachunków dochodów własnych jednostek wymienionych w § 1 pkt 2 – 6 prowadzą poszczególne jednostki budżetowe.

 

§ 6

 

Opracowanie zbiorczych planów i sprawozdań finansowych powierza się Zespołowi Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

 

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do  Uchwały  Nr XXVIII/291/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych

 

 

W przedszkolach miejskich oraz w szkołach i placówkach,
które samodzielnie prowadzą żywienie uczniów i wychowanków utworzono Uchwałą Nr XV/176/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 1999 r.  oraz Uchwałą Nr XXVI/303/2000 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2000 r. środki specjalne, na których gromadzono wpłaty za koszty surowca do przyrządzania posiłków.

Zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004r (Dz.U.Nr 273 poz.2703) dokonuje likwidacji środków specjalnych oraz umożliwia utworzenie rachunków dochodów własnych.

Nowelizacja ustawy upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do utworzenia rachunku dochodów własnych określając dochody gromadzone na tym rachunku.

Utworzenie rachunków dochodów własnych jest konsekwencją zmian ustawy o finansach publicznych cytowanych wyżej.

 

 

Opracował:                                                                          

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.