Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/290/2005

Uchwa??a nr XXVIII/290/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/290
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVIII/ 290 / 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Promocja miasta”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

Tworzy się przy Urzędzie Miasta Leszna rachunek dochodów własnych o nazwie „Promocja Miasta”.

§ 2

Źródłami dochodów własnych są:

  1. przychody ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych o mieście
    i regionie Leszna oraz sprzedaży towarów i usług w punkcie Informacja Turystyczna
  2. środki przekazane przez osoby prawne i osoby fizyczne za sprzedaż usług (poza wymienionymi w punkcie 1) w zakresie promocji miasta i regionu Leszna

§ 3

Środki finansowe wymienione w § 2 przeznacza się wyłącznie na:

  1. zakup towarów i usług sprzedawanych w punkcie Informacja Turystyczna
  2. udział miasta w imprezach promocyjno-wystawienniczych
  3. inną działalność promocyjno-reklamową miasta i regionu Leszna

§ 4

Rachunkiem dochodów własnych określonym w § 1 dysponuje Prezydent Miasta Leszna.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

 

 

                    Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/ 290/ 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Promocja miasta”

 

Przy Urzędzie Miasta Leszna prowadzony był środek specjalny pn. ”Promocja miasta” utworzony Uchwałą Nr XXVI/299/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2000 r., na którym gromadzono środki ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych. Z powyższych środków finansowano działalność promocyjno-reklamową miasta.

Zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273 poz. 2703) dokonuje likwidacji środków specjalnych oraz umożliwia utworzenie rachunków dochodów własnych.

Nowelizacja ustawy upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do utworzenia rachunku dochodów własnych określając dochody gromadzone na tym rachunku.

Utworzenie rachunków dochodów własnych jest konsekwencją zmian ustawy o finansach publicznych cytowanych wyżej.

 

 

Opracował:                                                                   

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.