Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/309/2005

Uchwa??a nr XXVIII/309/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/309
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXVIII/309/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie ustalenia kryteriów kolejności utwardzania zamieszkałych

 dróg gminnych na terenie miasta Leszna.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz uchwały Nr X/83/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie Programu Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2002-2006 (rozdział V, punkt 1) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się kryteria kolejności utwardzania zamieszkałych dróg gminnych na terenie miasta Leszna.

 

 

 

 § 2

 

1.     Podstawowymi kryteriami decydującymi o kolejności utwardzania dróg na obszarze miasta Leszna jest spełnianie przez drogę przewidywaną do utwardzenia łącznie następujących warunków :

a/ istnienie pełnej infrastruktury podziemnej

b/ połączenie drogi z drogą utwardzoną

 

2.     Ustala się następujące kryteria uzupełniające :

a/ okres zamieszkiwania mieszkańców przy danej ulicy

b/ ważność ulicy dla rozwiązań komunikacyjnych

c/ koszt wykonania nawierzchni drogi na jednego mieszkańca

 

   

§ 3

 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia w terminie do 01.10.2005 roku zasad oceniania w poszczególnych kryteriach uzupełniających oraz ich wag .

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          Przewodniczący

                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

 

      Wojciech Rajewski

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały nr XXVIII/309/2005 z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie ustalania kryteriów utwardzania zamieszkałych dróg gminnych na terenie miasta Leszna.

 

 

Drogi gminne i powiatowe należą do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej. W Lesznie jest obecnie około 180 ulic nie posiadających utwardzonej nawierzchni. Część z nich posiada pełną infrastrukturę. Kolejność utwardzania ulic budzi wielkie społeczne zainteresowanie. Projekt uchwały ma na celu wprowadzenie przejrzystych, społecznie akceptowanych kryteriów podejmowania decyzji o kolejności utwardzania dróg. Przedkładanemu projektowi uchwały udzieliło poparcia ponad 400 mieszkańców Leszna. Przedstawione w projekcie zasady podejmowania decyzji w tym zakresie uwzględniają zarówno aspekty społeczne, jak i ekonomiczne oraz komunikacyjne. W związku z powyższym wnosi się projekt pod obrady Rady Miejskiej Leszna celem jego uchwalenia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.