Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/308/2005

Uchwa??a nr XXVIII/308/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/308
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr  XXVIII/308/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204. poz. 2086 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala , co następuje:

 

§ 1

 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych w mieście Lesznie następujące ulice:

 


 

1.      Austriacka

2.      Cypryjska

3.      Grecka

4.      Gryczana

5.      Irlandzka

6.      Jęczmienna

7.      Kasztelańska

8.      Kresowa

9.      Lniana

10. Medalierska

11. Obrońców Zbaraża

12. Poprzeczna

13. Portugalska

14. Rzemieślnicza

15. Rzepakowa

16. Rycerska

17. Siewna

18. Słonecznikowa

19. Szpitalna

20. Sukiennicza

21. Zbożowa

22. Ustronie


 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały  nr XXVIII/308/2005 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

 

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna w okresie od lipca do grudnia 2004 uchwał w sprawie nadania nazw nowym ulicom:

Austriacka

Cypryjska

Grecka

Gryczana

Irlandzka

Jęczmienna

Kasztelańska

Kresowa

Lniana

Medalierska

Obrońców Zbaraża

Poprzeczna

Portugalska

Rzemieślnicza

Rzepakowa

Rycerska

Siewna

Słonecznikowa

Szpitalna

Sukiennicza

Zbożowa

Ustronie

 

Zachodzi konieczność zaliczenia tych ulic do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

Biorąc pod uwagę to, iż w/w ulice są drogami o znaczeniu lokalnym stanowiącymi uzupełniającą sieć tych dróg służącą miejscowym potrzebom oraz fakt, że nieruchomości wchodzące w skład tych ulic są własnością Miasta Leszna, zaliczyć należy je do kategorii dróg gminnych.

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.