Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/307/2005

Uchwa??a nr XXVIII/307/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/307
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXVIII/307/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia wstępnego pomiędzy Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim i Miastem i Gminą Osieczna dotyczącego realizacji zadania publicznego pod nazwa „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Leszno – Osieczna wzdłuż drogi wojewódzkiej 432”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na zawarcie porozumienia wstępnego pomiędzy Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim i Miastem i Gminą Osieczna dotyczącego budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Leszno – Osieczna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 432, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               UZASADNIENIE

 

do Uchwały nr XXVIII/307/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie zawarcia porozumienia wstępnego pomiędzy Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim i Miastem i Gminą Osieczna dotyczącego realizacji zadania publicznego pod nazwa „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Leszno – Osieczna wzdłuż drogi wojewódzkiej 432”.

 

 

 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – mieszkańców Leszna i  Powiatu Leszczyńskiego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej trzy jednostki samorządu terytorialnego tj. Miasto Leszno, Miasto i Gmina Osieczna oraz Powiat Leszczyński postanowiły zainicjować budowę ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Leszno – Osieczna, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 432. Zgodnie z projektem porozumienia wstępnego w/w jednostki samorządowe sfinansują opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej, a następnie wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o umieszczenie tego zadania publicznego w planach na lata 2006–2007 z sugestią pozyskania na nie środków finansowych z funduszy europejskich.

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.