Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/303/2005

Uchwa??a nr XXVIII/303/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/303
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXVIII/303/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie ufundowania przez Miasto Leszno sztandaru dla

Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 42, poz. 1591 ze zmianami).

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża wolę ufundowania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

  

  

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/303/2005 roku z dnia 8marca 2005 roku w sprawie ufundowania przez Miasto Leszno sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

 

 

Działania funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na rzecz społeczeństwa Leszczyńskiego są oceniane bardzo pozytywnie. Policja wykazuje duże zaangażowanie w działaniach na rzecz utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego miasta, a w przypadku przestępstw następuje ich sprawne ściganie i duża wykrywalność sprawców.

            Podczas posiedzenia w dniu 22 lutego 2005 roku Komisja Praworządności i  Porządku Publicznego zawnioskowała o ufundowanie sztandaru przez Miasto Leszno Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.

Należy zauważyć, że sztandary posiadają już jednostki Policji w sąsiednich powiatach, a efekty pracy leszczyńskich policjantów są nie gorsze od osiąganych przez te jednostki.

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji, sztandar jednostce nadaje minister właściwy do Spraw Wewnętrznych aktem nadania, na wniosek kierownika jednostki, zaopiniowany przez Komendanta Głównego Policji.

Dopiero po wypełnieniu powyższej procedury, w której samorząd Miasta Leszna będzie występował jako „fundator sztandaru” możliwe będzie wręczenie sztandaru w  uroczystej formie ustalonej w ceremoniale policyjnym.

 

 

 

 

Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej

Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.