Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ,,Przebudowa i zmiana sposobu u??ytkowania cz???ci budynku internatu na potrzeby Zespo??u Szk???? Specjalnych w Lesznie przy ul.1 Maja wraz z przebudow? budynku wymiennikowni ?? Etap I?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ,,Przebudowa i zmiana sposobu u??ytkowania cz???ci budynku internatu na potrzeby Zespo??u Szk???? Specjalnych w Lesznie przy ul.1 Maja wraz z przebudow? budynku wymiennikowni ?? Etap I?


Zamawiający- Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych   zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół   Specjalnych w Lesznie przy ul.1 Maja wraz z przebudową budynku wymiennikowni – Etap I.”

 

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 
Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Termin wykonania
Punktacja
Cena
Termin
Razem
1

Usługi Budowlane Piotr Giera Dzięczyna 28 a,

 64-125 Poniec
618.834,86 zł
110 dni
90,00
0,00
90,00
2

Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków ,,Architekton”

Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna Rynek 4a,

67-200 Głogów
744.661,50 zł
100 dni
74,79
5,00
79,79
3

Perfect Partners Sp. z o. o. ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

757.741,76 zł
90 dni
73,50
10,00
83,50
 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy Usługi Budowlane Piotr Giera Dzięczyna 28 a, 64-125 Poniec z ceną ofertową 618.834,86 zł brutto oraz terminem wykonania 110 dni kalendarzowych. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i nie podlega odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 4 września 2015r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Dominik Ka??mierczak
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2015-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.