Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Informacja o wydaniu decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o wydaniu decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach.

Numer dokumentu: GK-O.6220.8.2015
Rok: 2015

GK-O.6220.8.2015                                                                          Leszno,    dnia 28 sierpnia 2015 r.
OBWIESZCZENIE

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zmianami)

i n f o r m u j ę

o wydanej w dniu 24 sierpnia 2015 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania i przeładunku złomu” - zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Usługowej 7, na działce o numerze ewidencyjnym 66/1 (arkusz ew. 130, obręb Zaborowo).

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy
o sygn. GK-O.6220.2.2014 można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.


Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2015-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.