Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/441/2006

Uchwa??a nr XXXVI/441/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/441
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/441/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów kolejności utwardzania zamieszkałych dróg gminnych na terenie miasta Leszna

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr XXXII/375/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku w § 1, zapis:

 

„Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do przedstawienia w terminie do 30.11.2005r. zasad oceniania w poszczególnych kryteriach uzupełniających oraz ich wag”.

 

zmienia się na:

 

„ Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do przedstawienia Radzie Miejskiej Leszna „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2006-2010” opracowanego w oparciu o ustalone kryteria kolejności utwardzania dróg.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

do uchwały nr XXXVI/441/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów kolejności utwardzania zamieszkałych dróg gminnych na terenie miasta Leszna.

 

            W uchwałach nr XXXII/375/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 i  nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do przedstawienia w terminie odpowiednio do 1 października 2005r., a następnie 30 listopada 2005r. zasad oceniania w poszczególnych kryteriach uzupełniających oraz ich wag przy ustalaniu kolejności utwardzania dróg gminnych. W praktyce oznaczać to miało opracowanie wzoru matematycznego za pomocą którego zostanie określona ta kolejność. W trakcie zbierania danych oraz dokonywania próbnych przeliczeń okazało się jednak, że stworzenie takiego uniwersalnego i w pełni zobiektywizowanego wzoru  jest niemożliwe. Potwierdzała to również dyskusja, jaka w tym temacie poruszana była na posiedzeniach Komisji Infrastruktury.

 

 

            Prezydent Miasta Leszna proponuje Radzie Miejskiej Leszna przyjęcia w zamian obowiązku sporządzenia „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2006-2010”, który opracowany powinien zostać w oparciu o  kryteria przyjęte w Uchwale nr XXVIII/309/2005. Plan ten w sposób jednoznaczny wyznaczałby ulice w poszczególnych dzielnicach miasta, na których planuje się w  okresie jego obowiązywania wybudować nowe nawierzchnie. Będzie on jednocześnie stanowił podstawę przy opracowywaniu planu robót drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni ulic o nawierzchni gruntowej na każdy kolejny rok budżetowy. Proponowany okres ważności Planu zbieżny jest natomiast z  czasookresem na jaki Rada Miejska Leszna uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny.

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.