Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/335/2005

Uchwa??a nr XXX/335/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/335
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  nr XXX/ 335 /2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 5a oraz art. 58 ust. 1 i 6  ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. Z 2004 r. Nr 256

poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 12 pkt. 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się:

 

                                                                       § 1

 

Z dniem 01 września 2005 roku zakłada się Policealną Szkołę Zawodową.

 

                                                                       § 2

 

Policealna Szkoła Zawodowa wchodzi w skład i działa w ramach statutu

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul. Poniatowskiego 2.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                              Wiceprzewodniczący

                                                                                             Rady Miejskiej Leszna

                                                                                 

                                                                                           Franciszek TOMCZAK

 

       

 

 

 

 Uzasadnienie do Uchwały nr XXX/ 335/2005

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej.

 

 

Propozycja założenia zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej ma na celu umożliwienie osobom dorosłym, które ukończyły Liceum Ogólnokształcące zdobycie zawodu.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5c pkt. 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły należy do kompetencji Rady Miejskiej realizującej zadania powiatu. Natomiast zawody, w których będzie kształcić szkoła ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydentem Miasta po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Szkoła kształcić będzie w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Istnieje zainteresowanie kształceniem w tego typu zawodach.

 

 

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.