Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/154/2004

Uchwa??a nr XVI/154/2004

Numer uchwa??y: 2004/16/154
Numer sesji: 16
Rok: 2004

U C H W A Ł A   nr XVI/ 154/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku

w sprawie akceptacji sprawozdań i planów pracy Komisji Rady

Miejskiej Leszna.

 

 

                   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 29 ust. 2 i  § 33 Regulaminu Rady Miejskiej  - Załącznika nr 4 do Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1999 roku nr 59, poz.1252 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna  postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

 

Zaakceptować sprawozdania Komisji Rady Miejskiej Leszna za rok 2003 stanowiące Załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Zaakceptować plany pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna na rok 2004 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                        Rady  Miejskiej  Leszna

 

                                                                                         Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku w sprawie akceptacji sprawozdań i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

                   Przedstawione przez Komisje stałe Rady Miejskiej sprawozdania za 2003 rok i plany pracy na 2004 rok zostały przyjęte przez poszczególne komisje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna wnosi o przyjęcie uchwały w  proponowanej treści.

 

 

 

 

 

Przygotowało:

Biuro Rady Miejskiej

Leszna

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.