Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/152/2004

Uchwa??a nr XVI/152/2004

Numer uchwa??y: 2004/16/152
Numer sesji: 16
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XVI/152/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Lesznie

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329       ze zmianami) i § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się:

 

§ 1

 

Gimnazjum Nr 5 w Lesznie nadaje się imię

 

Arkadego Fiedlera

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 marca 2004r.

 

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący

                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XVI/152/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Lesznie.

 

 

 

            Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 5 w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia Arkadego Fiedlera. Zgodnie z ramowym statutem publicznego gimnazjum imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Gimnazjum Nr 5 w roku szkolnym 2003/04 podjęło szereg działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z przyjęciem

i nadaniem imienia Arkadego Fiedlera .

 

 

 

 

Opracował:

                                                                                 

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.