Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/151/2004

Uchwa??a nr XVI/151/2004

Numer uchwa??y: 2004/16/151
Numer sesji: 16
Rok: 2004

UCHWAŁA  NR XVI/151/2004  

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 lutego 2004 roku

 

w sprawie założenia trzyletniego uzupełniającego zaocznego Technikum Budowlanego dla dorosłych oraz trzyletniego uzupełniającego zaocznego Technikum Technologii Drewna dla dorosłych

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 5a oraz art. 58 ust. 1 i  6 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. z 1996 r. Nr 67

poz. 329 ze zmianami) oraz art. 12 pkt. 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się:

 

                                                                       § 1

 

Z dniem 16 lutego 2004 r. zakłada się trzyletnie uzupełniające zaoczne Technikum Budowlane dla dorosłych.

Siedziba Technikum Budowlanego mieści się w Lesznie ul. 1 Maja 1.

 

                                                                       § 2

 

Z dniem 16 lutego 2004 r. zakłada się trzyletnie uzupełniające zaoczne

Technikum Technologii Drewna dla dorosłych.

Siedziba Technikum Technologii Drewna mieści się w Lesznie ul. 1 Maja 1.

 

                                                                       § 3

 

Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna  wchodzą w skład i działają w ramach statutu Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                                       § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                  

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/151/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku

w sprawie założenia trzyletniego uzupełniającego zaocznego Technikum Budowlanego dla dorosłych oraz trzyletniego uzupełniającego zaocznego Technikum Technologii Drewna dla dorosłych

 

 

 

 

Propozycja założenia trzyletniego zaocznego Technikum Budowlanego

i Technikum Technologii Drewna ma na celu umożliwienie osobom dorosłym, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową uzupełnienie wykształcenia na poziomie średnim. Szkoły kształcić będą w zawodzie technik budownictwa i technik technologii drewna. Istnieje zainteresowanie kształceniem w tego typu szkołach.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5c pkt. 1 i art. 58 ust. 1.6 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły należy do kompetencji Rady Miejskiej realizującej zadania powiatu. Natomiast zawody, w których będzie kształcić szkoła ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydentem Miasta po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia. Obie te instytucje pozytywnie zaopiniowały kształcenie w w/w zawodach.

Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna wchodzą w skład Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych i  działać będą w ramach  statutu ZSRB.

 

 

 

 

Opracował:

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.