Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/150/2004

Uchwa??a nr XVI/150/2004

Numer uchwa??y: 2004/16/150
Numer sesji: 16
Rok: 2004

UCHWAŁA nr XVI/150/2004

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 lutego 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych

        Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

       „Kwatera” sp. z o.o. w Warszawie.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z 2000 r., ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Dla zasobów mieszkaniowych Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o. w Warszawie zlokalizowanych w Lesznie ustala się stawkę czynszu regulowanego  za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 6,57 zł/m2.

2. Kalkulację stawki czynszu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY

                                                                                       RADY MIEJSKIEJ LESZNA

 

 

                                                                                              Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XVI/150/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych

        Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA”
                   Sp. z  o.o. w Warszawie

 

 

Z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu wystąpiło Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. w  Warszawie dla zasobów Towarzystwa stanowiących 1 budynek mieszkalny o  liczbie 18 mieszkań i łącznej powierzchni 901,38 m2, zlokalizowany w Lesznie przy ul. Kiepury, przedstawiając kalkulację w tej sprawie.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, rada gminy ustala dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa stawkę czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Czynsz nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, stanowiącej iloczyn jego powierzchni użytkowej i ustalanego przez Wojewodę wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Kalkulację proponowanej stawki czynszu zawiera załącznik nr 1. Stanowi ona 4% wartości odtworzeniowej ustalonej przez Wojewodę (w 2003r. – 1970 zł/m2).

            Wysokość udzielanych kredytów przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy i ich spłata jest ściśle związana ze wskaźnikiem wartości kosztu odtworzenia oraz wysokością stawki czynszu obliczonej w oparciu o ten wskaźnik.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna wnosi zgodnie z wnioskiem Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o ustalenie stawki czynszu w  wysokości 6,57 zł/m2

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Lokalowej


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.