Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/149/2004

Uchwa??a nr XVI/149/2004

Numer uchwa??y: 2004/16/149
Numer sesji: 16
Rok: 2004

Uchwała nr XVI/149/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku 

w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminami Lipno, Święciechowa, Rydzyna
o przejęciu przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 4 pkt. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami) – Rada Miejska Leszna uchwala:

 

 

§ 1

 

 

1.     Miasto Leszno przejmuje prowadzenie komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lipno, Gminy Święciechowa oraz Miasta i Gminy Rydzyna.

2.      Gminy Lipno, Święciechowa, Rydzyna są zobowiązane do udziału w kosztach prowadzonej na ich terenie komunikacji miejskiej na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu międzygminnym.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XVI/149/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Lipno, Święciechowa, Rydzyna o przejęciu przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

 

 

 

Miejski Zakład Komunikacji od wielu lat świadczy usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie wymienionych w uchwale gmin. Do tej pory świadczenie tych usług odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy Zakładem, a poszczególnymi gminami.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła na potrzeby jej przepisów nową definicję komunikacji miejskiej, przez którą należy rozumieć przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo miast i gmin sąsiadujących - jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

Tym samym w celu umożliwienia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji dalszego świadczenia usług na obszarze wym. w uchwale gmin zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.