Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015 » Za??wiadczenie o prawie do g??osowania

Za??wiadczenie o prawie do g??osowania


Wymagane dokumenty:


Osoba uprawniona do udziału w referendum zmieniająca miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania składa się w urzędzie , w którym osoba ujęta jest w stałym rejestrze wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum odbiera osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię(imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy lub pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 4 września 2015 roku - w godz. pracy Urzędu.

Wniosek oraz upoważnienie można przesłać pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej - skan ( e-mail).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Leszna - Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

tel. 64 529 81 71, fax. 65 529 81 73, e-mail: wso@leszno.pl

 

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się natychmiast po złożeniu wniosku.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 74 poz. 670 ze zm.) )
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. Poz. 852).

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Wybory parlamentarne 2015
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2015-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-29
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.