Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015 » Za??wiadczenie o prawie do g??osowania

Za??wiadczenie o prawie do g??osowania


Wymagane dokumenty:


Osoba uprawniona do udziału w referendum zmieniająca miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona ujęta jest w spisie wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawniony do udziału w referendum odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 4 września 2015 r. (w godz. pracy Urzędu).

Wniosek oraz pełnomocnictwo mogą zostać złożone pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skan (e-mail bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich                                                                                                                                              ul. Wałowa 5    64-100 Leszno pok.  nr 4                                                                                                                     tel. 065 529 81 71  fax. 065 529 81 73                                                                                                                                  e -mail wso@leszno.pl

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 74 poz. 670 ze zm.) )
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. Poz. 852).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Wybory parlamentarne 2015
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2015-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.