Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o uniewa??nieniu post?powania dot. post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: ??Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych dr??g powiatowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego?.

Zawiadomienie o uniewa??nieniu post?powania dot. post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: ??Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych dr??g powiatowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego?.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1. Zamawiający – Miasto Leszno informuje, iż w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty:

Dla części 1 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo - Osieczna”

Oferta nr 1 ( oferta odrzucona): INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ,
ul. Okólna 6, 62-510 Konin
Cena ofertowa: 234.700,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 3 lat

Oferta nr 2: “DROMOST” Sp. z o.o.
Ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań
Cena ofertowa: 232.224,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 6 lat

Oferta nr 3: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Cena ofertowa: 396.798,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 5 lat

Dla części 2 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina Święciechowa)”

Oferta nr 1 ( oferta odrzucona): INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ,
ul. Okólna 6, 62-510 Konin
Cena ofertowa: 396.000,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 3 lat

Oferta nr 2: “DROMOST” Sp. z o.o.
Ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań
Cena ofertowa: 295.569 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 6 lat

Oferta nr 3: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Cena ofertowa: 487.818,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 5 lat

Dla części 3 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4800P Dąbcze-Nowa Wieś-Kąkolewo”:

Oferta nr 1 ( oferta odrzucona): INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ,
ul. Okólna 6, 62-510 Konin
Cena ofertowa: 123.000,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 3 lat

Oferta nr 3: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Cena ofertowa: 229.518,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 5 lat

2.Zamawiający – Miasto Leszno nie wzywał Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) do uzupełnienia złożonych ofert, gdyż konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania dla wszystkich części zamówienia.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Miasto Leszno informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, unieważnia przedmiotowe postępowanie dla wszystkich części zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty dla 1, 2 i 3 części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożone przez wszystkich Wykonawców oferty, niepodlegające odrzuceniu, przekraczają środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj.:
Część 1: 129.730,00 zł netto
Część 2: 174.110,00 zł netto
Część 3: 47.800,00 zł netto
Zamawiający nie może zwiększyć kwot na realizację poszczególnych części zamówienia objętego przedmiotową procedurą przetargową. W związku z czym postanawia postąpić jak na wstępie niniejszego punktu.

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2015-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.