Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/170/2004

Uchwa??a nr XVII/170/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/170
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

Uchwała nr XVII /170/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie:      zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia
4 grudnia 2003 roku w sprawie objęcia udziałów Spółki Miasta Leszna pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przez gminy: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiat  rawicki.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie objęcia udziałów Spółki Miasta Leszna pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przez gminy: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiat  rawicki wprowadza się następujące zmiany:

1.      §1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) gminę Osieczna, poprzez wniesienie do Spółki Miasta aportu rzeczowego w wysokości 860.100,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto złotych) stanowiącego nieruchomości oznaczone: działką Nr 6/8 o powierzchni 1.38 ha, zapisaną w KW 24985 położoną we wsi Trzebania i działką Nr 6/9 o powierzchni 8.09 ha zapisaną w KW 38549 położoną we wsi Trzebania oraz 821,49 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy zł) gotówki, co stanowi łącznie 860.921,49 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy) w zamian za objęcie 1048 udziałów w kapitale zakładowym spółki.”

2.      W § 1 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:

„19) gminę Piaski, poprzez wniesienie do Spółki Miasta wkładów pieniężnych o wartości 821,49 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy), w zamian za jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.”

3.      W § 1 dodaje się ust. 20 w brzmieniu:

„20) gminę Borek Wielkopolski, poprzez wniesienie do Spółki Miasta wkładów pieniężnych o wartości 821,49 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy), w zamian za jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie objęcia udziałów Spółki Miasta Leszna pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przez gminy: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiat  rawicki.

 

 

Rada Miejska Leszna uchwałą z dnia 4 grudnia ub. roku wyraziła zgodę na przystąpienie do spółki i objęcie udziałów przez 17 gmin subregionu leszczyńskiego oraz powiat rawicki. Samorządy te wspólnie realizują projekt gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym, że wszystkie gminy powiatu gostyńskiego zostały w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przypisane do subregionu leszczyńskiego, a gminy Piaski i Borek Wielkopolski wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do spółki, zasadnym jest przyjęcie tych gmin do spółki.

            Ponadto dla jasności instytucjonalnej, której wymaga Komisja Europejska, koniecznym stało się uregulowanie stanu prawnego nieruchomości pod przyszłą inwestycję. Wybrano wariant najkorzystniejszy – tj. wniesienie gruntu w Trzebani aportem. Stąd koniecznym jest wyrażenie zgody na wniesienie aportu  przez gminę Osieczna oraz objęcie w zamian odpowiedniej liczby udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o.

            Po podjęciu uchwały Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o., udział Miasta Leszna będzie wynosił 67,40% w kapitale zakładowym spółki.

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.