Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/169/2004

Uchwa??a nr XVII/169/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/169
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

U C H W A Ł A nr XVII/169/2004

 

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 25 marca 2004 roku

 

              w sprawie :  nadania nazwy  ulicom.

     

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/  uchwala  się co następuje:

 

 

§ 1

        

 

         Ulicom zlokalizowanym w Lesznie - Gronowie, w rejonie ulic Św. Maksymiliana Kolbe,  Sadowej  nadaje się nazwę:

 

 

KASZTELAŃSKA

RYCERSKA

KRESOWA

                                             

Usytuowanie ulic  w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

   

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej   Leszna

 

                                                                                            Wojciech  Rajewski

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały nr XVII/169/2004 Rady Miejskiej Leszna  z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie nadania nazwy ulicom.

 

 

          W związku z wydzielanymi działkami budowlanymi przy istniejących w terenie drogach polnych oraz przejęciem przez Miasto nowo wydzielonej drogi w Lesznie – Gronowie w rejonie ulic Sadowej, Św. Maksymiliana Kolbe istnieje potrzeba określenia nazw tym ulicom zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968r o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości /M.P. z dnia 12 lipca 1968r./.

Nowe ulice usytuowane są w terenie, który w przeważającej części jest jeszcze użytkowany rolniczo. Jednakże ze względu na podziały nieruchomości, którymi obejmowane są tereny sąsiadujące z przedmiotowymi ulicami istnieje potrzeba ich nazwania.

Proponowane nazwy w jakiś sposób nawiązują do tematyki sienkiewiczowskiej, której bohaterowie patronują większości ulic obrębu Gronowo i dzięki temu mogą być z Gronowem identyfikowane.

 

 

 

 

Przygotował

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.