Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/168/2004

Uchwa??a nr XVII/168/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/168
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

U C H W A Ł A nr XVII/168/2004      

 

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie:  nadania nazwy  ulicom.

 

     

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

        

         Ulicom zlokalizowanym w Lesznie stanowiącym przedłużenie ulic Słonecznikowej i Działkowej nadaje się nazwę:

                       

SŁONECZNIKOWA

DZIAŁKOWA

      

Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

                      

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej   Leszna

 

                                                                                            Wojciech  Rajewski

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do Uchwały nr XVII/168/2004  Rady  Miejskiej Leszna   z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie nadania nazwy ulicom.

 

          W związku  z pozyskaniem przez Miasta Leszno terenu stanowiącego przedłużenie  ulic Słonecznikowej i Działkowej  istnieje potrzeba określenia nazwy zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968r o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości /M.P. z dnia 12 lipca 1968r./.

Nowo projektowane drogi stanowią przedłużenie ulic Słonecznikowej i Działkowej, uzasadnione więc jest nadanie tych nazw nowo powstałym odcinkom.

                             

 

 

 

Przygotował

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.