Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » ZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA Dotyczy: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (MZD.271.11.2015) pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu u??ytkowania cz???ci budynku internatu na potrzeby Zespo??u Szk???? Specjalnych w Lesznie przy ul.1 Maja wraz z przebudow? budynku wymiennikowni ?? Etap I?.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA Dotyczy: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (MZD.271.11.2015) pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu u??ytkowania cz???ci budynku internatu na potrzeby Zespo??u Szk???? Specjalnych w Lesznie przy ul.1 Maja wraz z przebudow? budynku wymiennikowni ?? Etap I?.


Zamawiający – Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, iż ww. postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta od:

Firmy Architektoniczno –Budowlanej Restauracji Zabytków ,,ARCHITEKTON” Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna Rynek 5a, 67-200 Głogów z ceną ofertową 796.522,38 zł i terminem wykonania robót 100 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia 700.000 zł brutto i nie może zwiększyć kwoty na realizację w/w zamówienia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Dominik Ka??mierczak
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2015-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.