Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/167/2004

Uchwa??a nr XVII/167/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/167
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

U C H W A Ł A nr XVII/167/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie powołania miejskiego rzecznika konsumentów

 

 

 

          Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. z 2003 roku Nr  86 , poz. 804 ) , uchwala co następuje :

 

 

§ 1

 

Na stanowisko miejskiego rzecznika konsumentów powołuje się pana Arkadiusza WLEKŁEGO

 

§ 2

 

Zakres działania powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów określa ustawa.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 marca 2003 roku Nr VII/64/2003

w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                  Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XVII/167/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w  sprawie powołania miejskiego rzecznika konsumentów.

 

 

 

 

      Na mocy uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 marca 2003 roku Nr VII/64/2003 rzecznik konsumentów działał jako instytucja wspólna dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego , a szczegóły finansowo-techniczne regulowało stosowne porozumienie między Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim.

 

      W grudniu 2003 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego zadecydowała o zniesieniu wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów z miastem Lesznem i utracie mocy porozumienia , o którym mowa , z dniem 31 marca 2004 roku.

 

      W tym stanie rzeczy występuje konieczność powołania rzecznika konsumentów wykonującego zadania ustawowe wyłącznie w odniesieniu do mieszkańców miasta Leszna.

 

       Proponowany na stanowisko rzecznika pan Arkadiusz Wlekły spełnia wymogi formalne określone w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 86, poz. 804) oraz posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony interesów konsumentów albowiem obowiązki rzecznika wykonuje od 1999 roku.

 

       Wobec powyższego wnoszę o uchwalenie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.