Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE NR 315/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie powo??ania zespo??u ds. estetyzacji Miasta Leszna

ZARZ?DZENIE NR 315/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie powo??ania zespo??u ds. estetyzacji Miasta Leszna


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) , zarządzam, co następuje

§ 1.

Powołuję zespół ds. estetyzacji Miasta Leszna, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Mirosław Frątczak - Komendant Straży Miejskiej,
2) Dominik Kaźmierczak - Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji,
3) Rafał Kotomski - Asystent ds. Komunikacji Medialnej, Przewodniczący Zespołu
4) Maciej Kubiak - p.o. Naczelnika Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – Architekta Miejskiego, Sekretarz Zespołu,
5) Joanna Nowacka - Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni,
6) Jan Szafranek - Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki przestrzeni publicznej Miasta Leszna.
2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 Zespół :
1) dokonuje wizji lokalnych na terenie Miasta Leszna,
2) współpracuje z właścicielami nieruchomości,
3) współpracuje z konserwatorem zabytków,
4) współpracuje z podmiotami realizującymi zagospodarowanie przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami),
5) współpracuje z organami samorządowymi, rządowymi i organizacjami społecznymi,
6) zasięga opinii mieszkańców Miasta Leszna poprzez bezpośrednie z nimi rozmowy, spotkania, korespondencję pisemną lub portal konsultacji społecznych www.konsultacje.leszno.pl

§ 3.


Wyniki pracy, w formie pisemnej, okresowo Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Leszna
Łukasz Borowiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lucyna Gbiorczyk
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2015-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.