Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/164/2004

Uchwa??a nr XVII/164/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/164
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

Uchwała nr XVII/164/2004

z dnia 25 marca 2004 roku Rady Miejskiej Leszna

 

w sprawie: zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk komunalnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala:

 

§ 1

 

1.      Miasto Leszno przyjmuje zadanie przeprowadzenia rekultywacji istniejących składowisk na terenie gmin: Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice . Rekultywacja będzie dokonywana w ramach wspólnego ponadgminnego przedsięwzięcia, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2.      Gminy wymienione w ust.1 zobowiązują się do udziału w kosztach rekultywacji składowisk proporcjonalnie do liczby mieszkańców i różnicy pomiędzy całkowitymi kosztami rekultywacji a wielkością dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

Wysokość i terminy wpłat a także lokalizacja i powierzchnia składowisk zostaną określone w odrębnym porozumieniu międzygminnym, zgodnie z zapisami Studium Wykonalności przedsięwzięcia.

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XVII/164/2004 z dnia 25 marca 2004 roku Rady Miejskiej Leszna

 

w sprawie: zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk komunalnych

 

 

Prezydent Miasta Leszna, składając wniosek o dofinansowanie wspólnej gospodarki odpadami z Funduszu Spójności, zgodnie z ówczesnymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej założył, że beneficjentem środków finansowych i wykonawcą całości projektu będzie Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. tj. w zakresie realizacji inwestycji oraz przeprowadzenia rekultywacji składowisk odpadów.

            W ostatnim czasie NFOŚiGW przekazał informację, że Komisja Europejska dopuszcza możliwość realizacji projektu przez więcej niż jednego beneficjenta.

Taka sytuacja umożliwia podział projektu na dwa tematy i dwóch beneficjentów:

1.      Realizacja inwestycji Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych, składowisko odpadów – beneficjent MZO Sp. z o.o.

2.      Przeprowadzenie rekultywacji składowisk zlokalizowanych na terenie gmin – wspólników MZO, beneficjent gmina wiodąca - w ramach zawartego porozumienia międzygminnego.

Rekultywacją zajęłaby się 1 wskazana gmina, której pozostałe przekazałyby swój obowiązek rekultywacji zobowiązując się jednocześnie do partycypacji w kosztach rekultywacji. Rozbicie projektu na dwa tematy i dwóch beneficjentów zwiększa szansę otrzymania z Funduszu Spójności wyższej dotacji, ponieważ rekultywacja, jako działanie generujące wyłącznie koszty, zostanie dofinansowane prawdopodobnie w wysokości 85% całkowitych kosztów.

W przypadku realizacji projektu jako całości wysokość dotacji wyliczana jest na podstawie wysokości luki finansowej.

Reasumując, podzielenie projektu na część inwestycyjną i rekultywacyjną, pozwoli uzyskać łącznie większe dofinansowanie a jednocześnie zmniejszy w przyszłości obciążenie przypadające na 1 mieszkańca poszczególnych gmin.

Na ostatnim spotkaniu gmin – wspólników z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmą wykonującą studium wykonalności stwierdzono, że gminą która powinna zostać wskazana w porozumieniu jest Miasto Leszno.

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.