Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Og??oszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa i zmiana sposobu u??ytkowania cz???ci pomieszcze?? bursy mi?dzyszkolnej nr 1 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz budowa nowego wej??cia do budynku i budowa schod??w zewn?trznych z pochylni? dla os??b niepe??nosprawnych

Og??oszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa i zmiana sposobu u??ytkowania cz???ci pomieszcze?? bursy mi?dzyszkolnej nr 1 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz budowa nowego wej??cia do budynku i budowa schod??w zewn?trznych z pochylni? dla os??b niepe??nosprawnych

Data publikacji: 03.07.2015
Termin sk??adania ofert: 20.07.2015

Zamawiający -Miasto Leszno prowadzący postępowanie Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno – Gospodarczy, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 03.07.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń bursy międzyszkolnej nr 1 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz budowa nowego wejścia do budynku i budowa schodów zewnętrznych z pochylnią dla osób niepełnosprawnych”.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Roman Grygier tel.(65)529–82–20 – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
Dorota Polaszek tel.(65) 529–81–26 – w zakresie procedury,
Hanna Miętka tel.(65) 529–81–26 – w zakresie procedury.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Dorota Polaszek
Informację wprowadził: Dorota Polaszek
Opublikowany dnia: 2015-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.