Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/162/2004

Uchwa??a nr XVII/162/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/162
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

 

Uchwała nr XVII/162/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie:      ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt

środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. ze zmianami), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z 2001r. ze zmianami), art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o prawie przewozowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 50, poz. 601 z 2000r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

 

§ 1

 

 

1.      Ustalić „Taryfę opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz liniach podmiejskich w ramach porozumień międzygminnych:

Leszno – Święciechowa, Leszno – Dąbcze, Dąbcze – Rydzyna, Dąbcze – Kłoda, Dąbcze – Pomykowo, Dąbcze – Tarnowałąka, Rydzyna – Pomykowo, Rydzyna – Tarnowałąka, Pomykowo – Kłoda, Leszno – Rydzyna, Leszno – Kłoda, Leszno – Tarnowałąka,  Leszno – Pomykowo, Rydzyna – Kłoda, Kłoda – Tarnowałąka, Leszno – Wilkowice, Leszno – Mórkowo, Leszno – Lipno, Leszno – Gronówko, Wilkowice – Mórkowo, Mórkowo – Lipno, Wilkowice - Lipno, Leszno – Goniembice, Gronówko – Goniembice, Leszno – Wyciążkowo, Gronówko – Wyciążkowo, Wyciążkowo – Goniembice”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      Ustalić „Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem przepisów dotyczących cen biletów miesięcznych i dekadowych, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w życie uchwały.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

 

 

§ 4

 

 

Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XXIII /255/ 2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000 roku.
  2. Uchwała Nr XXIII /254/ 2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000 roku.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

 

 

Podwyżka cen biletów podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz zmniejszeniem przychodów.

Mimo dokonanych w ostatnim okresie zakupów średni wiek taboru MZK wynosi 13,9 lat, a średni przebieg na jednostkę silnikową 552.297 km. Powoduje to wzrost awaryjności, co wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości oraz zakresów remontów. Wiek i stan taboru powoduje również zwiększone zużycie paliwa, olejów itp., związanych z bieżącą eksploatacją, co dodatkowo zwiększa koszty. Istotny wpływ na wzrost kosztów ma również wzrost cen paliw wynoszący w latach 2002 – 2003 17%. Ogólny wzrost cen towarów i usług branży transportowej w latach 2002 – 2003 wyniósł 9,7%, a na 2004 jest prognozowany w wysokości 5,5%.

Przewidywane jest również utrzymanie niekorzystnej tendencji w strukturze sprzedaży biletów. Nadal spada sprzedaż biletów normalnych, natomiast rośnie sprzedaż biletów ulgowych. Zwiększa się również liczba przewozu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.

Spadek przychodów wynika również ze zmiany ustawy o transporcie drogowym, która zakazuje zakładom budżetowym wykonywania usług wynajmu autobusów.

Zmiany w regulaminie usług spowodowane są koniecznością ich dostosowania do aktualnych przepisów prawa.

 

 

 

 

Opracował:

Miejski Zakład Komunikacji

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.