Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/160/2004

Uchwa??a nr XVII/160/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/160
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

U C H W A Ł A  nr XVII/160/2004

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2004 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XVII/160/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym

 

 

          Z wnioskami o udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników zwróciły się Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu miasta Leszna oraz właściciele mieszkań wykupionych od Gminy posiadających udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

            Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe znajduje uzasadnienie prawne w treści art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Proponowana 60% wysokość bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz ich wieczystych użytkowników odpowiada wysokości bonifikaty udzielonej w opłacie za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługujące osobom fizycznym oraz wysokością bonifikaty udzielanej Spółdzielniom Mieszkaniowym w sytuacjach określonych w art. 35 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zachowanie równej wysokości bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników ma na celu stworzenie takich samych warunków płatności za nabycie prawa własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Leszna, które aktualnie objęte są prawem użytkowania wieczystego.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.