Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/156/2004

Uchwa??a nr XVII/156/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/156
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała nr XVII/156/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

 

 

w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty

2 115 921,08 zł. (słownie:  dwa miliony sto piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden zł.08/100)  na rok 2005 na realizację następującego zadania:

 

1.      „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami o statusie mieszkań socjalnych w Lesznie przy ulicy Holenderskiej”.

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi w 2005r. z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

do Uchwały nr XVII/156/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na następujące zadanie:

 

„Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami o statusie mieszkań socjalnych w Lesznie przy ulicy Holenderskiej”.

 

Budowa budynku jest konsekwencją zadania znajdującego się w załączniku Nr 8/1 wieloletnich zadań inwestycyjnych w efekcie, którego zobowiązania płatnicze występują w latach 2004r i 2005r., a realizacja budowy z terminem zakończenia w  październiku 2004. Efektem realizacji całego zadania jest uzyskanie 60 lokali o statusie mieszkań socjalnych w 2004r.

 

 

Opracował

    Wydział InwestycyjnyInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.