Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/158/2004

Uchwa??a nr XVII/158/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/158
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

UCHWAŁA nr XVII/158/2004

   Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku.

 

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku       o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)oraz art.111 ust.2 pkt.5 i art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1040 ze zmianami) uchwala się co następuje :

 

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 31.000,- zł na następujące zadania :

a)     dofinansowanie za zakup eksponatów i organizację imprez kulturalnych  na kwotę 20.000,00 zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie,

b)     dofinansowanie imprez kulturalnych na kwotę 11.000,00 zł dla Centrum Kultury      i Sztuki w Lesznie.

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownego porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

  Rady Miejskiej Leszna

 

    Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XVII/158/2004

z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku.

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz Centrum Kultury i Sztuki są organizacyjnie podległe Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowania przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców naszego miasta lub też tematycznie związanych z Lesznem organizowanych przez te instytucje wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęcia uchwały o udzieleniu przez Miasto pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia stosownego porozumienia.

Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone są na następujące zadania:

1/ Dofinansowanie dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na:

-         zakup eksponatów muzealnych związanych tematycznie z Lesznem,

-         organizację wystawy poświęconej 200 rocznicy urodzin dr.Jana Metziga,

-         imprezę plenerową „Wehikuł czasu” podczas Dni Leszna,

-         konkurs historyczny pt. ”Cudze chwalicie swego nie znacie – historia oraz zabytki Leszna i okolic”.

 

2/ Dofinansowanie dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na:

-         organizację pleneru malarskiego „Leszno w Europie”,

-         Konkurs na Drzeworyt i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej,

-         warsztaty dla Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej,

-         działalność sekcji modelarskiej

-         Ligę Recytatorską szkół gimnazjalnych

 

 

 

 

Opracował : Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.