Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/421/2006

Uchwa??a nr XXXV/421/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/421
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

UCHWAŁA nr XXXV/421/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie :zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna w uchwale Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 35, poz. 441 z 2000 r. ze zmianami) wprowadza następujące zmiany:

 

§ 1.

 

1.      Skreśla się § 11.

2.      § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 otrzymują kolejno numerację § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

      § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                      Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXV/421/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszno.

 

 

            Zaproponowana zmiana polegająca na skreśleniu § 11 w Uchwale Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszno związana jest utratą mocy obowiązującej ustawy z dnia 4 września 1997 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Treść § 11 dotyczyła wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Z dniem 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która daje możliwość prawną udzielenia bonifikaty w trybie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie stosowania przepisów art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty do oznaczonych nieruchomości wymaga indywidualnych uchwał w tym zakresie.

            Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w  celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.