Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/176/2004

Uchwa??a nr XVIII/176/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/176
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A  nr XVIII/176/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Bolesławowi SZUDEJKO

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. .U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 55 i 54 ustęp 2 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 52, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

 

 

n a d a j e

 

 

Panu Bolesławowi SZUDEJKO

 

O D Z N A C Z E N I E

 

ZASŁUŻONY  DLA  MIASTA  LESZNA

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna              

 

                                                                             Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XVIII/176/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku. w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Bolesławowi SZUDEJKO

 

                   Pan Bolesław Szudejko – lekarz i społecznik.

Pracę zawodową w leszczyńskim szpitalu rozpoczął w 1963 roku. W 1974 roku był organizatorem nowo tworzonego Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, którego był ordynatorem w latach 1974 – 2003.

         Pełnił w swoim życiu ważne funkcje społeczne: Senatora Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji w latach 1991 – 1993, przez dwie kadencje w latach 1994 – 2002 radnego Rady Miejskiej Leszna.

W II kadencji Rady Miejskiej pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

         Szczególne zasługi Pana Bolesława Szudejko dotyczą działań na rzecz miasta Leszna.

Był inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości, który to pomnik został odsłonięty w  1991 roku. Ponadto zainicjował rekonstrukcję Pomnika 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, co zostało zrealizowane w 1995 roku.

 Zainicjował nadanie nazwy wiaduktowi leszczyńskiemu imienia generała Grota – Roweckiego oraz Alei Konstytucji 3 Maja.

          Jest także przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kościoła pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Lesznie.

         Pan Bolesław Szudejko jest założycielem i przewodniczącym Leszczyńskiego Klubu Myśli Obywatelskiej. Istniejące 10 lat stowarzyszenie zorganizowało 80 spotkań ze znanymi postaciami polskiego życia społeczno – gospodarczego. Leszczyńskie Stowarzyszenie Myśli Obywatelskiej jest ponadpartyjnym klubem zrzeszającym kilkadziesiąt osób, przedstawicieli różnych poglądów politycznych.

Pan Bolesław Szudejko jest odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i  resortowymi.

O nadanie Odznaczenie „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Bolesławowi Szudejko wystąpiło z wnioskiem w dniu 15 kwietnia 2004 roku 19 radnych Rady Miejskiej Leszna.

 

Opracował:

 

Wojciech RAJEWSKI

Przewodniczący Rady

Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.