Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/175/2004 - w sprawie nadania ??Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu Martinowi KUMMER

Uchwa??a nr XVIII/175/2004 - w sprawie nadania ??Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu Martinowi KUMMER

Numer uchwa??y: 2004/18/175
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A  nr XVIII/175/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna” Panu Martinowi KUMMER

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 55 i 54 ustęp 1 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 52, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

 

 

n a d a j e

 

 

Panu Martinowi KUMMER

 

 

HONOROWE OBYWATELSTWO  MIASTA  LESZNA

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna              

 

                                                                             Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVIII/175/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna

Panu dr Martinowi Kummerowi - Nadburmistrzowi Miasta Suhl

 

Pan dr Martin Kummer pełni funkcję nadburmistrza partnerskiego miasta Leszna - Suhl od 1990 roku. Współpraca między naszymi miastami została formalnie zawiązana w 1984 roku. Była ona wynikiem wcześniejszych kontaktów wielu leszczyńskich zakładów pracy, szkół, zespołów sportowych i grup młodzieży, które prowadzono już w latach siedemdziesiątych.

Dr Martin Kummer urodził się 15 marca 1954 roku w Altendambach. Zdobył wykształcenie zawodowe w zakładach Simsona. Maturę zdał w Suhl i rozpoczął studia na Uniwersytecie Technicznym im. K. Marxa, które zakończył z tytułem dyplomowanego inżyniera. W latach 1980-90 realizował swoje zamierzenia zawodowe pracując w kombinacie FAJAS (zakład Simsona) oraz w kombinacie meblowym. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Ma żonę i dwoje dzieci.

Najważniejsze dokonania, jakie w toku trwającej dwadzieścia lat współpracy udało się wspólnie wypracować są w znacznej części zasługą Pana Kummera.

Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, szczerej przyjaźni, jaką żywi w stosunku do naszego miasta i jego mieszkańców udało się wiele osiągnąć. W czasie ważnych dla Leszna i kraju przemian o charakterze ustrojowym i gospodarczym mogliśmy dzielić się własnymi dokonaniami oraz korzystać z doświadczeń niemieckich partnerów, których kraj przechodził podobny do naszego proces demokratyzacji.

Co dwa lata miały miejsce wizyty robocze przedstawicieli władz samorządowych w Suhl. Każde z tych spotkań związane było z wymianą doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządu oraz organizacji pracy urzędu. W trakcie tych wizyt dyskutowano o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem finansów gminy, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami oraz funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

Wielu pracowników Urzędu Miasta i podległych mu jednostek miało możliwość uzyskania nowego spojrzenia na dziedziny, którymi na co dzień się zajmują. Informacje zdobyte podczas licznych staży odbywanych w Suhl pozwalały na wzbogacenie wiedzy o nowe praktyczne rozwiązania. W Suhl na stażach przebywali pracownicy Urzędu Miasta Leszna zajmujący się promocją gospodarczą, gospodarką komunalną, oświatą, informacją turystyczną, ochroną środowiska, budownictwem i gospodarką przestrzenną oraz sprawami organizacyjnymi i finansami.

Dzięki wsparciu Pana Nadburmistrza Kummera bardzo dobrze układała się również współpraca na płaszczyźnie artystyczno-kulturalnej. W ciągu minionych lat odbyło się wiele wystaw plastycznych naszych twórców w Suhl. Mogliśmy również gościć artystów niemieckich w Lesznie. Oprócz plastyków, do udanych zaliczyć należy również kontakty na niwie literackiej – spotkania poetów z obu miast oraz wydanie wspólnego tomiku poezji. Kontakty ze środowiskiem artystycznym nie dotyczyły tylko dorosłych, ale przenosiły się również na środowisko leszczyńskiej młodzieży (warsztaty muzyczne, obozy międzynarodowe).

Równie pozytywnie układały się kontakty w zakresie sportu. Przedstawiciele Leszna wspólnie z reprezentantami Suhl uczestniczyli w warsztatach „Razem – gotowi do ruchu”. Aktywnie funkcjonowały też grupy zajmujące się strzelectwem sportowym z obu miast.

Dzięki otwartości Pana Kummera Leszno trzykrotnie gościło na imprezach targowych w Suhl prezentując swoje walory turystyczne. Mieliśmy również okazję gościć przyjaciół z Suhl, którzy w trakcie Dni Leszna prezentowali uroki swojego miasta.

Wartość kontaktów, jakie od dwudziestu lat realizowane są poprzez wspólne działania społeczności Leszna i Suhl zostały zauważone na arenie międzynarodowej. W 2000 roku nasze miasta zostały wyróżnione nagrodą "Złotych Gwiazd" za wzorcowo realizowane partnerstwo miast. Na jakość tej współpracy ogromny wpływ miała postawa Nadburmistrza Suhl Martina Kummera, pełna profesjonalnego zaangażowania i życzliwości.

Wszystkie te dokonania stanowią niezwykle wartościowy wkład w rozwój leszczyńskiej społeczności lokalnej i są tym cenniejsze, że prowadzone były zawsze w duchu partnerstwa i chęci wzajemnego wzbogacania się o nowe doświadczenia.

Opracował :WPiR
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.