Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/172/2004

Uchwa??a nr XVIII/172/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/172
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A  nr XVIII/ 172/2004 

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w  wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.

 

 

            Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219) w związku z art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zmianami), uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się obwody głosowania:

 

Obwód nr 1      z siedzibą –  Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul. Kiepury 45

dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w  szpitalu.

 

Obwód nr 32     z siedzibą – Areszt Śledczy Leszno, pl. Kościuszki 3

                             dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających

                              w areszcie.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech RAJEWSKI

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały  nr XVIII / 172 / 2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w  sprawie utworzenia obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie

 

 

 

Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2000 roku w mieście utworzono 32 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w WSzZ i Areszcie Śledczym.

 

Jednakże zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219) w powiązaniu z art. 30 ustawy z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2001 r. nr 46 poz. 499 ze zmianami) obwody dla osób przebywających w szpitalu i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

 

W związku z powyższym tworzy się obwód głosowania dla osób uprawnionych do udziału w referendum, przebywających w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Lesznie.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

 

Urzędnik Wyborczy

Miasta Leszna

Antoni MAZANKIEWICZ
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.