Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIX/184/2004

Uchwa??a nr XIX/184/2004

Numer uchwa??y: 2004/19/184
Numer sesji: 19
Rok: 2004

 

UCHWAŁA Nr XIX/184/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004 r. 

 

w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach planowania rozwoju miasta Leszna

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 § 1

 

  1. Przystąpić do rozpoczęcia procedury przygotowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Leszna.
  2. Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmować będzie zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne).
  3. Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie planem kroczącym, przynajmniej corocznie aktualizowanym w zakresie zarówno rzeczowym, jak i finansowym.
  4. Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie zawierał:

- nazwę zadania finansowanego z budżetu miasta Leszna,

- jednostkę realizującą, bądź koordynującą wykonanie zadania,

- okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe na wykonanie zadań.

  1. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowił będzie podstawę tworzenia projektów budżetów w części inwestycyjnej na lata następne.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/184/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004 r. 

w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach planowania rozwoju miasta Leszna

 

 

W związku z planowanym procesem przygotowania zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego należy przygotować plan rozwoju lokalnego obejmujący zadania inwestycyjne i możliwości ich sfinansowania w perspektywie wieloletniej. Właściwe przygotowanie planu zwiększy szansę na uzyskanie zewnętrznych środków z funduszy strukturalnych.

 

Prezydent przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o przystąpieniu do prac przygotowawczych nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.