Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/180/2004

Uchwa??a nr XVIII/180/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/180
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

Uchwała nr XVIII/180/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie:       zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia
4 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie objęcia udziałów Spółki Miasta Leszna pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przez gminy: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiat rawicki.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie objęcia udziałów Spółki Miasta Leszna pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przez gminy: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiat  rawicki wprowadza się następujące zmiany:

§1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) gminę Osieczna, poprzez wniesienie do Spółki Miasta aportu rzeczowego w wysokości 860.100,03 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto złotych trzy grosze) stanowiącego nieruchomości oznaczone: działką Nr 6/8 o powierzchni 1.38 ha, zapisaną w KW 24985 położoną we wsi Trzebania i działką Nr 6/9 o powierzchni 8.09 ha zapisaną w KW 38549 położoną we wsi Trzebania oraz 821,49 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy zł) gotówki, co stanowi łącznie 860.921,52 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) w zamian za objęcie 1048 udziałów w kapitale zakładowym spółki.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XVIII/180/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w  sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie objęcia udziałów Spółki Miasta Leszna pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przez gminy: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz powiat rawicki.

 

 

 

Przygotowując projekt uchwały Nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25  marca 2004 roku oparto się na projekcie uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie wniesienia przez gminę Osieczna udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w  Lesznie. Projekt określał wartość wnoszonego przez Gminę Osieczna aportu na kwotę 860.100,00 zł.

            Ostatecznie, wartość aportu została w podjętej uchwale określona na kwotę 860.100,03 zł, a więc zwiększona o 0,03 zł w porównaniu z pierwotnym projektem.

            Ponieważ Sesja Rady Miejskiej Gminy Osieczna i Rady Miejskiej Leszna odbywały się tego samego dnia, w projekcie uchwały R.M. Leszna nie uwzględniono zwiększenia wartości aportu o kwotę 0,03 zł.

 

            W związku z tym, że istnieje konieczność określenia wartości aportu w tej samej wysokości w obydwu uchwałach Rad Gmin zasadnym jest podjęcie proponowanej uchwały.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.