Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/179/2004

Uchwa??a nr XVIII/179/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/179
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

Uchwała nr XVIII/179/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie:      zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca   
                        2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób,
                        bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach
                        administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na
                        terenie gmin Lipno, Rydzyna,  Święciechowa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. ze zmianami), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z 2001r. ze zmianami), art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o prawie przewozowym ( jednolity tekst Dz.U. Nr 50, poz. 601 z 2000r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

 

§ 1

 

 

W załączniku nr 1 do Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca   
2004 roku § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4 Cena biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy w autobusie za przejazd na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna wynosi:

-         biletu normalnego – 2,50 zł

-         biletu ulgowego - 1,25 zł.”

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                               Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XVIII/179/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w  sprawie zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

 

 

 

Proponowana zmiana wynika z konieczności doprecyzowania dotychczasowego zapisu w sposób informujący o wysokości ceny biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy w  granicach administracyjnych miasta Leszna z podziałem na podanie ceny biletu normalnego i ulgowego.

Wyższe ceny biletów jednorazowych kupowanych u kierowcy mają na celu ograniczenie ich zakupu i tym samym ograniczenie nieprzewidzianych postojów spowodowanych wykonywaniem przez kierowcę czynności związanych ze sprzedażą biletów.

 

 

Opracował:


Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.