Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/178/2004

Uchwa??a nr XVIII/178/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/178
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

Uchwała nr XVIII/178/2004 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004-2006

dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego

 

 

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 15 oraz art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 143 poz. 1592 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Rada Miejska przyjmuje Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004-2006 dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

2.     Program stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

                                                                   Rady Miejskiej Leszna

 

     Wojciech Rajewski

 

 

 

 

  

U Z A S A D N I E N I E 

 

do Uchwały nr XVIII/178/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004-2006.

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Prezydent Miasta Leszna i Starosta Leszczyński zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym zawarli porozumienie o utworzeniu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, określając tryb powoływania członków Komisji, zasady pokrywania kosztów działania oraz obsługi.

Powyższa Komisja działając na podstawie art. 4 pkt 2 ppk. 3 ustawy

o samorządzie powiatowym biorąc pod uwagę wspólne służby, inspekcje i straże oraz większość wspólnych zadań przygotowała projekt Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004-2006 dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, który realizowany będzie według właściwości przez Prezydenta Miasta Leszna i Starostę Leszczyńskiego.

 

W związku z powyższym przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej podjęcie. 

 

 

 

 

Opracował:

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

i Ochrony Ludności

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.