Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/194/2004

Uchwa??a nr XX/194/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/194
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA NR XX/194/2004

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie założenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 2

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329

ze zmianami) oraz art. 12 pkt 8 lit.i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się:

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2004 r. zakłada się trzyletnie Technikum Uzupełniające Nr 2.

Siedziba Technikum Uzupełniającego Nr 2 mieści się w Lesznie ul. Narutowicza 74a.

 

§ 2

 

Technikum Uzupełniające Nr 2 wchodzi w skład i działa w ramach statutu Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do:

 

UCHWAŁY NR XX/194/2004

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie założenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 2

 

 

            Przepisy dotyczące realizacji kolejnego etapu reformy systemu Edukacji nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego ( Radę Miejską ) obowiązek przekształcenia z dniem 1 września 2004r dotychczasowych techników i liceów na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół dla dorosłych w nowe typy szkół ponadgimnazjalnych.

            W Lesznie w ciągu kilku ostatnich lat większość dotychczasowych techników

i liceów po ZSZ zaprzestało działalności, stąd też proponuje się założenie nowych szkół umożliwiających absolwentom zasadniczych szkół zawodowych kontynuowanie nauki na poziomie średnim.

            Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 1, art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły należy do kompetencji Rady Miejskiej realizującej zadania powiatu. Natomiast zgodnie z art. 5c pkt 2 i art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zawody, w których kształci szkoła ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydentem Miasta po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przewiduje się, że szkoła kształcić będzie w zawodach technik mechanik i technik technologii odzieży. Wymienione wyżej instytucje pozytywnie zaopiniowały kształcenie w tych zawodach.

            Przedstawione w szeregu projektów uchwał Rady Miejskiej propozycje powołania nowych szkól i przekształcenia istniejących tworzą docelową strukturę szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Leszna, umożliwiającą kształcenie w miarę powstających potrzeb.

 

 

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.