Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/191/2004

Uchwa??a nr XX/191/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/191
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała nr XX/191/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004r.

 

        w sprawie : zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Miejskiego 

        Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

 

        Na podstawie art. 41 ust. 3a pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

  

 

 

 UZASADNIENIE

 

do Uchwały nr XX/191/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

W projekcie rocznego planu finansowego Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok stanowiący załącznik do uchwały ujęto :

 

 -    w poz.I   - przewidywany stan funduszu na początek 2005 roku

-         w poz.II  - przewidywane przychody z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek    

                      Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z tytułu odsetek  

                      bankowych na poziomie zbliżonym do roku 2004

-         w poz.III – planowane wydatki ogółem

-         w poz.III.1.1 – wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia 

                             biurowego oraz sprzętu kreślarskiego niezbędnych do bieżącej 

                             obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego

-         w poz.III.1.3 – wydatki na usługi remontowe związane z :

                             - konserwacją i naprawą urządzeń do reprodukcji map oraz  

                                sprzętu komputerowego,

                             - modernizacją pomieszczeń MODGiK

-         w poz.III.1.4 – wydatki na prace geodezyjno-kartograficzne związane z     

                             zakładaniem ewidencji budynków (zgodnie z projektem

                             modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków 

                             dla miasta Leszna, zatwierdzonym do wykonania przez

                             Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 

                             Kartograficznego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu

                            12.05.2000 r.) i renowacją osnów geodezyjnych oraz wydatki na

                             szkolenia pracowników w zakresie stosowania przepisów prawa z 

                             dziedziny geodezji i kartografii oraz obsługi komputerowych 

                             programów użytkowych

-         w poz.III.3.2 – wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące m.in. zakup modułu

                             plotera kolorowego jako uzupełnienie pracującej w MODGiK linii  

                             technologicznej do skanowania i reprodukcji map

-         w poz.III.4 – przelewy redystrybucyjne na centralny i wojewódzki fundusz

                          gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

-         w poz.IV – przewidywany stan funduszu na koniec 2005 roku.

     Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej projekt rocznego planu finansowego Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostanie przekazany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i stanowić będzie część składową projektu planu finansowego funduszu wojewódzkiego, który zgodnie z art. 41 ust. 3a pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 100 poz.1086) podlega zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Zatwierdzony projekt planu zostanie przekazany do Głównego Geodety Kraju, który na podstawie projektów planów finansowych funduszy wojewódzkich z wszystkich województw sporządza projekt planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.