Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/189/2004

Uchwa??a nr XX/189/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/189
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA Nr XX/ 189 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 r. 

w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

 § 1

 

Przyjmuje się, że Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmie zestawienie wieloletnich
i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne)
zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Leszna o wartości nie mniejszej niż 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

§ 2

 

Ustala się kryteria oceny wniosków inwestycyjnych, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XX / 189 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji
na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 

 

Po przyjęciu przez Radę Miejską Uchwały Nr XIX/184/2004 w dniu 25 maja 2004r. o podjęciu prac nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach planowania rozwoju miasta Leszna, Prezydent miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji.

Przyjęto zasadę, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym znajdą się zadania (inwestycje, modernizacje i remonty, zakupy inwestycyjne) zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Leszna oraz o wartości  nie mniejszej niż 150.000,- zł. 

Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych przedstawiono w sposób umożliwiający zarówno uspołecznienie projektowania zadań na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców w ramach możliwości finansowych miasta oraz zastosowanie obiektywnych procedur kwalifikacyjnych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.