Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/188/2004

Uchwa??a nr XX/188/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/188
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała nr XX /188/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Leszno dotacji celowej

z budżetu Gminy Wijewo oraz zawarcia w tej mierze umowy

pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Wijewo

 

 

 

Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na przyjęcie przez Miasto Leszno dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup techniki specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

 

§ 2

 

Rada Miejska upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Wijewo w sprawie przyjęcia przez Miasto Leszno dotacji celowej, o której mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 
 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XX/188/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Leszno dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz zawarcia w tej mierze umowy pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Wijewo

 

 

Gmina Wijewo podjęła decyzję o dofinansowaniu działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Kwotę w wysokości 10.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu techniki specjalnej.

 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji na ww. cel.

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.