Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/187/2004

Uchwa??a nr XX/187/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/187
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała nr XX/187/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 5.800.000  zł (słownie : pięć milionów osiemset tysięcy złotych ) na rok 2005 na realizację następującego zadania :

 

„Trasa W-Z - przebudowa wiaduktu drogowego im. gen. Grota Roweckiego w Lesznie - estakada północna”.

 

§ 2

 

Spłata zobowiązania nastąpi w 2005 r. z dochodów własnych gminy

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

  Wojciech Rajewski

 

 

 

 Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XX/187/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia  29 czerwca 2004 roku

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na następujące zadanie :

 

„Trasa W-Z - przebudowa wiaduktu drogowego im. gen. Grota Roweckiego w  Lesznie - estakada północna” w kwocie 5.800.000 zł

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Trasa W-Z” obejmuje w b.r. przebudowę wiaduktu im. gen. Grota Roweckiego w Lesznie – estakada północna. W efekcie postępowania przetargowego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. za kwotę 10.979.277,49 zł.

Technologia wykonywania prac wymaga, aby wykonawca jak najszybciej przystąpił do prac i zakończył je przed okresem zimowym.

Miasto Leszno pozyskało z Budżetu Państwa na powyższą inwestycję dofinansowanie w wysokości 3.500.000 zł.

  

 

Opracował

Wydział Inwestycyjny
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.