Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Miejski Zak??ad Budynk??w Komunalnych - Administrator Budynk??w

Miejski Zak??ad Budynk??w Komunalnych - Administrator Budynk??w


Uwaga nastąpiła zmiana terminu składania dokumentów.

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE UL. DEKANA 10
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Administrator Budynków w Dziale Wspólnot
Mieszkaniowych.
1. Wymagania wobec kandydata:
- obywatelstwo polskie,
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność,
- dobra organizacja pracy,
2. Pożądane:
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami, funkcjonowaniem
wspólnot mieszkaniowych, w tym dokonywanie wyborów wykonawców remontów zasobów
wspólnotowych,
- znajomość zagadnień wynikających z prawa budowlanego dotyczących przeglądów technicznych
budynków,
3. Pracownik będzie odpowiedzialny za zarządzanie zasobem wspólnot mieszkaniowych,
a w szczególności:
- stały kontakt z właścicielami i najemcami
- szczegółowe rozpatrywanie wniosków właścicieli i lokatorów w zakresie spraw
administracyjnych i bieżącego utrzymania zasobów wspólnotowych,
- udział w częściowych i końcowych odbiorach prac po wykonanych naprawach i remontach
w częściach wspólnych nieruchomości,
Szczegółowy zakres obowiązków można uzyskać w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Dekana
10 pokój nr 1 telef. (65) 526-86-30 wew. 115
4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- dokument poświadczający posiadane wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie
niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 30 lipca 2014 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 ze
zmianami)
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie MZBK ul. Dekana 10 lub pocztą na adres
Zakładu w terminie do 26 czerwca 2015 r. godz. 15:00
Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku nabory będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /www.bip. Leszno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń przy portierni Zakładu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2015-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.