Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Prace nad projektem programu wsp????pracy z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2016

Prace nad projektem programu wsp????pracy z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2016


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok” Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak zaprasza wszystkie podmioty III sektora do składania propozycji zapisów do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Do wspólnej pracy nad dokumentem, który ma olbrzymi wpływ na zakres współpracy samorządu Miasta Leszna z sektorem pozarządowym, zapraszane są przede wszystkim organizacje oraz podmioty wymienione w zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoje propozycje do programu poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów na bazie Programu Współpracy na rok 2015.

Uwagi do programu mogą dotyczyć np. celów, zakresu i form współpracy, priorytetowych zadań publicznych na przyszły rok, środków finansowych planowanych na realizację programu, a także jego pozostałych zapisów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Czas trwania:
do 15 czerwca 2015r.

Kto może wziąć udział:
Przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:
Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: ngo@leszno.pl, lub w wersji papierowej - pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacji Pozarządowych Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 roku do godz.15:30.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu Współpracy, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym.
Te wstępnie zaplanowane zostały na wrzesień.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Szymańska (aszymanska@leszno.pl, 65 529 54 03)

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Szyma??ska
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2015-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.