Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/210/2004

Uchwa??a nr XX/210/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/210
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA nr XX/210/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/203 99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami) Rada Miejska Leszna w uchwale nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 35 poz. 411 z 2000 r. ze zmianami) wprowadza następującą zmianę

 

 

§ 1

 

 

W § 1 pkt 9 litera a w wierszu drugim po wyrazach „od których” skreśla się wyrazy „w latach 1992 – 1997”.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                        Przewodniczący

                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

      Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XX/210/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna.

 

            Zaproponowana zmiana Uchwały nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna zmienia definicję „osoby uprawnionej” zawartej w § 1 pkt 9 wyżej cytowanej uchwały poprzez wykreślenie wyrazów „w  latach 1992 – 1997” i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najemców lokali mieszkalnych, które w przeszłości stanowiły lokale zakładowe przedsiębiorstw państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Powyższa zmiana spowoduje, iż z preferencyjnych zasad sprzedaży mieszkań określonych w § 15 pkt 6 w/c uchwały będzie mogło skorzystać dalszych 44 lokatorów. Do chwili obecnej na preferencyjnych zasadach sprzedano 59 mieszkań na rzecz pracowników lub byłych pracowników przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych lub państwowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, od których gmina nabyła własność mieszkań lub własność nakładów poniesionych na wybudowanie tych mieszkań.

Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.