Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o uniewa??nieniu post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych ci?g??w pieszo-rowerowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego w ramach zadania p.n.: ??Budowa dr??g rowerowych jako alternatywny spos??b komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL?

Zawiadomienie o uniewa??nieniu post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych ci?g??w pieszo-rowerowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego w ramach zadania p.n.: ??Budowa dr??g rowerowych jako alternatywny spos??b komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL?


1. Zamawiający – Miasto Leszno informuje, iż w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty:

Dla części 1 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Gołanice – Jezierzyce Kościelne”:

Oferta nr 1: Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 62.730,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 3: AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK SP. J.,
ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra
Cena ofertowa: 63.960,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 5: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński, ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań
Cena ofertowa: 52 398,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Dla części 2 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 3903P Bojanice – Belęcin Nowy – do drogi krajowej nr 12”:

Oferta nr 1: Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 173 430,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 3: AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK SP. J.,
ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra
Cena ofertowa: 125 460,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 5: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Cena ofertowa: 85 608,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Dla części 3 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 – Brenno - Zaborówiec”:

Oferta nr 1: Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 228 780,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 2: „DROMOST” Sp. z o.o. ,ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań
Cena ofertowa: 180 687,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 6 lat

Oferta nr 3: AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK SP. J.,
ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra
Cena ofertowa: 162 360,00zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 4: FEDERACJA SNT-NOT w POZNANIU BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA PZITS
ODDZIAŁ LESZNO ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 50 983,50 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 2 lat

Oferta nr 5: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Cena ofertowa: 142 003,50 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Dla części 4 przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne”:

Oferta nr 1: Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 265 680,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 2: „DROMOST” Sp. z o.o. ,ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań
Cena ofertowa: 216 234,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 6 lat

Oferta nr 3: AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK SP. J.,
ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra
Cena ofertowa: 170 970,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

Oferta nr 5: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Cena ofertowa: 127 428,00 zł brutto
Okres składania wyjaśnień: 15 lat

2. Zamawiający – Miasto Leszno nie wzywał Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) do uzupełnienia złożonych ofert, gdyż konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania dla wszystkich części zamówienia.

3. Zamawiający - Miasto Leszno informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie dla wszystkich części zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty dla 1, 2, 3 i 4 części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożone przez wszystkich Wykonawców oferty, niepodlegające odrzuceniu, przekraczają środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj.:
Część 1: 27.000,00 zł
Część 2: 81.000,00 zł
Część 3: 103.500,00 zł
Część 4: 117.600,00 zł
Zamawiający nie może zwiększyć kwot na realizację poszczególnych części zamówienia objętego przedmiotową procedurą przetargową. W związku z czym postanawia postąpić jak na wstępie niniejszego punktu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2015-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.